CVO KOSHUIS

KOSHUISREËLS

INLIGTING
Ons probeer so ver moontlik ‘n huislike atmosfeer handhaaf MET dissipline.
Die kinders kry beurte om die tafelgebed en ook huisgodsdiens te doen.
Donderdagaande braai almal saam en die seuns kry beurte om vuur te maak en te braai.
Kinders bring hul eie beddegoed.
Bring beker en koffie, suiker en melk vir eie gebruik.


REЁLS
1. Die opstaan klok lui sesuur.
Dit beteken: staan op, trek aan en maak die kamer aan die kant. Geen klere, skoene, boeke of ENIGE persoonlike besittings mag in die kamer rondlê nie, dit is waarvoor elkeen ‘n kas het. Bring ‘n slot saam vir jou kas.

2. Daar is ‘n vullisdrommetjie in elke kamer. Gebruik dit en gaan maak dit leeg as dit vol is, sodat vullis nie rondom die drom lê nie.

3. As jy koffie gemaak het, word alles skoongemaak en gebêre soos jy dit gekry het. As jy per ongeluk op die vloer gemors het, maak dit skoon. Die kombuis by die dogters sal vir die res van die betrokke week gesluit word, indien dit vuil is met inspeksie.

4. Geen seuns word by dogters in hul kamers of in die dogtersafdeling se portaal toegelaat nie.

5. Geen harde musiek.

6. Etenstye is: Soggens – 6:30 Smiddae – 13:45 Saans – 17:45
Almal moet met elke ete eetsaal toe kom. Kos word in die eetsaal geëet, nie in die kamers nie. Daar is twee skottels, in die een kom die oorskietkos en in die ander die vuil borde. Elkeen dek sy eie eetgerei af en maak skoon waar hy gesit het.

7. Studietye: Smiddae: 15:00 – 16:00 Saans 19:00 – 21:00 Geen studietye word oorgeslaan nie, behalwe Woensdagmiddae. Geen oproepe mag gedurende etenstye of studie ontvang word nie. GEEN selfone word in studiesaal toegelaat nie. Dit sal dadelik geneem word en jy sal dit aan die einde van die betrokke kwartaal terug kry.

8. Tydens eksamens word daar studeer vanaf 9:00 – 12:00 soggens en wel in die studiesaal. Niemand word in sy bloktyd toegelaat om dorp toe te gaan nie.

9. Slegs Gr. 12 leerlinge mag in hul kamers studeer, en moet hul eie lessenaar voorsien.

10. Saans na studie word daar 21:10 ‘n klok gelui waarna almal wat nog nie gestort het nie, moet gaan stort. Maak jou kamer aan die kant en pak jou tas vir die volgende dag. 21:25 lui die klok vir stiltetyd en 21.30 is ligte afgeskakel en algehele stilte word verwag. Enige een wat na die tyd buite sy bed gekry word, sal gestraf word.

11. Laerskool leerlinge studeer tot 20:00. Daarna gaan hul stort en slaap. Om 20:30 moet almal in die bed wees.

12. Slegs handdoeke mag in badkamers gelos word. Maak die vloer droog as dit nat geword het terwyl jy stort.

13. Beskadiging van eiendom. ‘n Ruit wat gebreek word moet sover moontlik dieselfde dag deur die skuldige vervang word. Kaste en ander toebehore wat gebreek word, moet dadelik aangemeld word.

14. Slegs Woensdagmiddag is dorp-toe-gaan-middag en wel vanaf 14:45 – 17:00. Almal stap as ‘n groep saam vir veiligheidsredes. Almal stap, geen fietse, dorp toe nie.

15. Geen kind word, sonder die ouer se toestemming (skriftelik en/of telefonies) aan koshuisouers, toegelaat om gou saam met iemand iewers heen te gaan nie en glad nie tydens studietye nie. Ouers moet asseblief nie net u kind/ers van die koshuis wegneem sonder om die koshuisouers in kennis te stel nie. Ons is verantwoordelik vir hul en moet weet waar hul is.

16. Slegs noodgevalle sal deur koshuisouers na dokter geneem word, andersins moet u asseblief self reëlings tref.

17. NB.!!! Ouers moet te alle tye ‘n toestemmingsbrief gee indien u kind aan enige buitemuurse aktiwiteite deelneem, en ook noem wie hul daarheen en terug vervoer en hoe laat. Dit sluit in toestemming om te gaan draf, gym, ekstraklasse (anders as by die skool), gebruik van fiets, waarheen en die tyd.

18. Laat weet asseblief as u kind nie hier sal wees vir ete nie, of as hul siek is, sodat ons kan reël vir die etes.

19. Dankie vir die vertroue om u kind/ers in ons sorg te laat! Ons wil graag ‘n goeie verhouding met u almal opbou en is altyd tot u beskikking.

20. Koshuis se telefoonnommer: 018 632 5474
Mnr. Tom van Jaarsveld 072 246 8085
Mev. Heilie van Jaarsveld 082 965 8883

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .