Breadcrumbs

VAKKEUSES

GR 10-12

VERPLIGTE VAKKE KOMBINASIE VAKKE
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Bybelonderrig
Christelike Lewensoriëntering
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
Geografie
Fisiese Wetenskappe
Verbruikerstudies
KOMBINASIE VAKKE KOMBINASIE VAKKE
Lewenswetenskappe
Rekeningkunde
Ingenieursgrafika- en ontwerp

Toerisme

Landboubestuurspraktyk slegs vir Gr11 + 12
Lewenswetenskap
Rekenaartoepassingstegnologie
Geografie
Besigheidstudies

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .