Breadcrumbs

GESKIEDENIS VAN ONS SKOOL

Op Dinsdag 17 Augustus 1994 het ‘n grootste geloofsdaad ‘n aanvang geneem toe ‘n groep verbondsouers in die Stadsaal van Lichtenburg besluit het, dat daar voortgegaan moet word om ‘n CVO-Skool in Lichtenburg te stig.

Die CVO-Skool Lichtenburg het geopen op 17 Januarie 1995 en het tans 176 leerlinge. Die skool is geregistreer van graad nul tot graad 12. Die skool beskik tans oor 23 ten volle gekwalifiseerde geregistreerde onderwysers.

Die verbondsverband waarin CVO voltrek word en die Calvinisties Protestante (Gereformeerde) geloofsgrondslag waarop dit gegrondves is, verleen aan CVO ‘n besondere en onderskeidende inslag en karakter, naamlik dat:

Dit God-gerig is: as eerste doel het om God te ken, dien en eer.

Dit Bybels-gegrond is, dit wil sê op die Heilige Skrif as hoogste en onfeilbare rigsnoer en toetssteen.

Dit binne die verband van die genadebond voltrek word.

Dit Gereformeerd is, wat beteken dat die onderrig volgens Gereformeerde beginsels is.

Die leerplan na sy voorskrifte ten opsigte van die onderriginhoud en onderrigvorm op Gereformeerde beginsel rus.

Dat inhoud (leerstof) gekies, ontwikkel en ontsluit word volgens Gereformeerde beginsel.

 

Ons skoolwapen:

 

CVO SKOOL LOGO

Skoolwapen se embleme se betekenis:

 

Die diamant:  Verteenwoordig ons omgewing en simboliseer ook die proses waarin 'n leerling soos 'n ongeslypte diamant tot die skool toetree en dan geslyp en gepoleer word tot die uiteindelike edelsteen met sy verskeie fasette wat dit so waardevol en gesog maak.

 

 

Die 3 fasette van die diamant:  Verteenwoordig die Heilige Drie-Eenheid as Hoof van die skool.

 

 

Die wawiel:  Verteenwoordig ons ryk geskiedenis, kultuur en tradisie en dui op ons voorouers wat, met waagmoed en vasberadenheid oor die Drakensberge getrek het om vir hulle nageslag 'n toekoms te verseker.

 

 

Die Bybel:  Die Woord van God as samebindende grondslag vir elke besluit en elke dag se aktiwiteit in die skool en in die huishoudings van die ouers en betrokkenes.

 

 

Die lantern:  Ons as mens wat as Christene die lig van die Here na buite uitstraal.

 

 

Die leuse:  Volhard in geloof, se betekenis is tweeledig:   Om aan te hou glo en vas te bly staan vir ons geloof; om gelowig dag vir dag, ten spyte van watter terugslae en teespoed ervaar word, nogtans te volhard met die belangrike taak waarmee die Here almal betrokke by die CVO-Skool geraak het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .