Breadcrumbs

CVO-EREKODE

Ek gee in my lewe die ereplek aan die Drie-enige God en Sy Woord. Ek glo dat die vrese van die Here die beginsel van wysheid is. (Spr.9:10).

Ek streef al die Christelike lewensbeginsels, soos in God se Woord vervat, na en respekteer dit te alle tye.

Ek onderneem om te woeker met die talente wat God aan my toevertroue het en beywer my om elke taak met hart en siel aan te pak om sodoende ‘n goeie rentmeester te wees. (Matt. 25:14-30).

Ek streef daarna om die vrug van die gees in my lewe gestalte te gee, nl. om: liefde, blydskap; vrede; lankmoedigheid; vriendelikheid, goedhartigheid; getrouheid en sagmoedigheid te handhaaf en ten volle uit te leef. (Gal. 5:22).

Ek streef om getrou aan my taal, volk en land te wees en sal altyd die tradisies en kultuur van my volk in ere hou.

Ek streef daarna om eerlik, opreg, hulpvaardig en getrou te wees. (Fil. 1:5, 8) en innerlike dissipline te ontwikkel. My woord sal altyd my eer wees. (Kol. 3:9 en Ef. 4:25).

Ek sal, deur getrou en lojaal te wees, ook in die klein dingetjies, daarna streef om die eer en goeie naam van CVO te handhaaf en uit te bou, want ‘n naam is verkiesliker as rykdom. (Spr. 22:1).

Ek streef na die bevordering en uitbouing van hartlike, spontane en goeie verhoudinge tussen leerlinge, ouers en personeel van elke CVO-skool en tussen al die skole van die BCVO-familie onderling.

Ek streef daarna om die opdrag om die Skepping te bewoon, te bewerk en te bewaar, tot in die kleinste deur te voer en daarom sal ek nie my omgewing besoedel of beskadig nie. (Gen. 1:28, 1 Tim. 4:12)

Ek onderneem om my gesagsdraers te respekteer en om te alle tye hoflik teenoor alle mense op te tree.

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .