Breadcrumbs

Omsendbrief 6/2017

21 Februarie 2017

Geagte Ouers

 

1.         Majuba : 24 – 26 Februarie 2017

            Gedurende die bogenoemde datums gaan ons leerlinge na Majuba.

           Dit is hier waar die Eerste Boere – oorlog plaasgevind het en is ʼn

           deurslaggewende oorwinning behaal.

            -           Ouers wat die nodige vervoer kan verskaf en graag die toer wil

                         meemaak, kan gerus van hulle laat hoor. Ouers is verantwoordelik vir

                          hulle eie kinders se vervoer mits hulle met ander ouers gereël het.

            -           Kostes is verminder omdat die ouers hulle eie vervoer behartig en sal

                         dus slegs R450 per leerling of ouers wees.

            -           Die skool bied hierdie toer aan vir ons leerlinge en ouers wat wil

                          saamgaan, maar wel onder die vaandel van ons CVO – Skool.

            -           Finale reëlings sal bekend gemaak word sodra ons die getalle het.

            -           Vir enige navrae kontak asseblief vir mnr. Henno van der Merwe

                         082 893 3137.

2.         Uitstappie na die Voortrekkermonument

            -           Die ouers moet dit in die lig van ʼn vriendelike, verpligte uitstappie

                        beskou.

            -           Dit is ʼn heeldag uitstappie en die leerlinge sal ook verder onderrig word

                         in ons volkseie geskiedenis.

            -           Dankie aan die personeel wat vir ons donateurs gevind het om die bus

                        te betaal.

            -           Die koste per leerling beloop nou slegs R100.

            -           Die sluitingsdatum vir hierdie uitstappie is Vrydag 24 Februarie 2017.

                         Ons moet die korrekte getalle hê om die middagete te bevestig.

3.         Sielkundige dienste

            Die skool is toegerus en het ʼn bekwame sielkundige om in psigoterapie vir

           individue hulp aan te bied, kognitiewe oriëntering en psigometriese toetsings te

           hanteer, asook beroepsvoorligting, remediërende tegnieke en studiemetodes.            

4.         Ouerbesoeke aan die skool

            Ouers, ons vra weereens om asseblief by die kantoor aan te meld wanneer u die

            skool, om welke rede ook al, besoek.

            -           Geen ouers mag nie op hulle eie na die klasse beweeg nie die

                           skoolhoof sal u vergesel. Slegs die grade wat om 12:30 sluit,

                          se ouers kan deurgaan om hulle kinders te kry.

5.         Atletiek en MPO - Dag

            -           Die Noordwesspan sal later bekend gemaak word.

            -           Saterdag, 11 Maart 2017, se uitnodigingsbyeenkoms vind op ons

                        velde plaas.

            -           Byvoorbaat dankie aan die ouers wat ons weer gaan bystaan as

                          beamptes en by die faseverkope.

            -           Baie dankie aan die ouers en atlete wat ons ondersteun het by die

                         stalletjie te Ventersdorp, asook die ouers wat ons by die MPO –

                        Boeredag gehelp het.

6.         Woolworths kaart

            Soos in die verlede het Woolworths weer ‘n kaartstelsel vir kontantaankope.

           Ons skool vind baat daarby en daar word maandeliks ʼn oorbetaling aan die skool

          gemaak. Vir verdere navrae skakel of praat met mev. Van Deventer by die skool.

           Ons het tans 25 ouers wat so ʼn kaart het. Kom ondersteun ook hierdie projek

           asseblief.

7.         Mosantoboeredag 1 Maart 2017

            Hierdie dag en die gebeurlikhede wat daarmee saamgaan vind op 1 Maart 2017

            plaas. Die nodige reëlings sal aan u deurgegee word deur die graadkoördineerders.

8.         Jaarprogram

            Op die rugkant verskyn ons jaarprogram weereens vir u as ouers se gerief. Bêre

            dit teen die yskas om u op hoogte te hou van gebeure by ons skool.

9.         Rekenaarolimpiade

            Daar is ʼn talentkompetisie vir graad 6 – 12, asook ʼn rekenaarolimpiade vir

          graad 7 – 12. Die leerlinge neem deel en verwerf dan ʼn sertifikaat. Daar is geen

           kostes aan verbonde nie. Voltooi asseblief die   afskeurstrokie indien u belangstel.

           Kontak asseblief vir mev. Heilie Jonker.

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

BELANGRIKE DATUMS 2017

 

24 – 26 Februarie                                   Majuba – naweek

1 Maart                                                 Monsanto Boeredag

4 Maart                                                   Matriekberaad

9 Maart                                                   Bybelkennis 1 ste rondte

9 Maart                                                   Muntlegging vir Kankerkliniek – Kleuterskool

11 Maart                                               Paardekraalbyeenkoms – Lichtenburg

15 Maart                                                                 Gr. 12 – Eerste Toetssiklus

20 Maart                                                 Skoolvakansiedag

21 Maart                                                 Openbare vakansiedag

22 Maart                                                 Redenaars – Afrikaans

23 Maart                                                 Sportraadvergadering

28 Maart                                                 Kleuterskool uitstappie na museum / roomys eet

30 Maart                                                 Skole sluit – 10:00

31 Maart & 1 April                                  SA – Atletiek – Sasolburg

14 April                                                   Goeie Vrydag

17 April                                                   Gesinsdag

18 April                                                   Skool begin

27 April                                                   Openbare Vakansiedag

28 April                                                   Skole Vakansiedag

1 Mei                                                       Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                       Sewes Rugby – Pretoria

9 Mei                                                       Kleuterskool – Pretdag

13 Mei                                                     Noordwes en Sentraal teen Noord – Kaap

23 Mei                                                     AKTV Senior Olimpiade

25 Mei                                                     Hemelvaart

26 Mei                                                     Kleuterskool – Oupa – en oumadag

27 Mei                                                     AJV

1 Junie                                                    Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                                    Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                                  Openbare Vakansiedag

27 Junie                                                  Kleuterskool - Poppekas

30 Junie                                                  Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                           BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                               Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                           Bokkieweek

24 Julie                                                   Skool begin

28 & 29 Julie                                           Bybelkennis 3de rondte

3 Augustus                                             Kleuterskool – Oueraand / Sop en sjerrie

4 Augustus                                             Streeksredenaars – Lichtenburg

5 Augustus                                             Kultuurfees – Ventersdorp

9 Augustus                                             Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                                   Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

21 Augustus                                           Rekordeksamen begin

25 & 26 Augustus                                   Nasionale Krieket – Nylstroom

5 September                                           AKTV Junior Olimpiade

8 & 9 September                                    SA – Skaak en Landloop

20 September                                         Kleuterskool – kleedrepetisie vir konsert

22 September                                         Matriekafskeid

25 September                                         Openbare Vakansiedag

28 September                                         Kleuterskool – Gradeplegtigheid en konsert

29 September                                         Skool sluit

4 – 7 Oktober                                         Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                                               Skool begin

12 Oktober                                             Kleuterskool - fotodag

13 & 14 Oktober                                     SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                             NSS – eksamen begin

26 Oktober                                             Kleuterskool – uitstappie na ouetehuis

23 November                                         Kleuterskool – Funksie

6 Desember                                            Skool sluit

16 Desember                                          Geloftedag

25 Desember                                          Christusfees

26 Desember                                          Openbare Vakansiedag

Vriendelike groete.

__________________________

J.H.L. MöLLER

WAARNEMENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .