Breadcrumbs

Omsendbrief 4/2017

6 Februarie 2017

Geagte Ouers

 

1.         Majuba – 24 – 26 Februarie 2017

            Gedurende die bogenoemde datums gaan ons leerlinge na Majuba.

            Dit is hier waar die Eerste Boere – oorlog plaasgevind het en is ʼn deurslaggewende

            oorwinning behaal.

            -           Ouers wat die nodige vervoer kan verskaf en graag die toer wil meemaak,

                          kan gerus van hulle laat hoor.

            -           Ons bied hierdie toer aan vir ons kinders en ouers wat wil saamgaan,

                         maar wel onder die vaandel van ons CVO – Skool.

            -           Die getalle is nog onbekend, sodra die ouers ons kan laat

                         weet watter leerling mag saamgaan, kan die kostes bepaal word.

                        Gee asseblief name so vinnig as moontlik deur

                        na die kantoor.

2.         Uitstappie na die Voortrekkermonument

            Ons wil graag ʼn uitstappie na die Voortrekkermonument vir die gr. 4 – 9 –

            leerlinge reël op 3 Maart 2017.   Ongelukkig is ʼn bus se kostes buite ons bereik.

            As daar enige ouers met kombi’s of minibussies is wat bereid is om met die vervoer

            van die kinders te help, kontak asseblief die kantoor. Indien u bereid is om ʼn

           donasie te gee vir die huur van die bus, kontak asseblief die kantoor voor Vrydag

           10 Februarie 2017.

3.         Oueraand – 8 Februarie 2017

            Ons herinner u aan ons oueraand op Woensdag 8 Februarie 2017 vanaf 16:00

            tot 18:30.

            -           Ouers, maak asseblief vroegtydig afsprake met die betrokke onderwysers

                         om teleurstelling te voorkom.

            -           U betrokkenheid ook in hierdie oueraand sal hoog op prys gestel word.     

4.         Ouerbesoeke aan die skool

            Ons vra weereens ouers om asseblief by die kantoor aan te meld wanneer u die

            skool, om welke rede ook al, besoek.

            -           Ouers mag nie op hulle eie na die klasse beweeg nie.

                         Slegs die grade wat om 12:30 sluit, se ouers kan deurgaan om

                         hulle kinders te kry.

5.         Atletiek – 18 Februarie 2017

            Die atletiek van 18 Februarie 2017 het van ons velde na Ventersdorp verskuif.

           Die Paardekraal byeenkoms verskuif egter na ons velde toe op 11 Maart 2017.

6.         Woolworths kaart

            Soos in die verlede het Woolworths weer ‘n kaartstelsel vir kontantaankope.

           Ons skool vind baat daarby en daar word maandeliks ʼn oorbetaling aan die skool

           gemaak. Vir verdere navrae skakel of praat met mev. Van Deventer by die skool.

           Ons het tans 25 ouers wat so ʼn kaart het. Kom ondersteun ook hierdie projek

           asseblief.

7.         Jaarprogram

            Op die rugkant verskyn ons jaarprogram weereens vir u as ouers se gerief.

           Bêre dit teen die yskas om u op hoogte te hou van gebeure by ons skool.

8.         Kopluise

            Kopluise doen weer die rondte. Tref asseblief die nodige voorsorg!

9.         Ondersteunershempies vir ouers

            Ons wil voorstel dat alle ouers ondersteunershempies aanskaf sodat almal met die

           SA – Atletiek dieselfde lyk en ons skool kan bemark. Die kostes beloop R150 per

           hempie. Ons wil asseblief ʼn opname maak van belangstellendes sodat die bestelling

             vroegtydig geplaas kan word. Kontant met bestelling asseblief.  Voltooi asseblief die

             afskeurstrokie met die nodige besonderhede en stuur terug  na die kantoor.             Afsnydatum is 10 Februarie 2017.        

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

 

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

BELANGRIKE DATUMS 2017

 

16 Februarie                                        MPO Boeredag

17 Februarie                                           Valetynsbal

18 Februarie                                        Noordwes Atletiek – Ventersdorp

24 – 26 Februarie                                   Majuba – naweek

1 Maart                                                 Monsanto Boeredag

4 Maart                                                   Matriekberaad

9 Maart                                                   Bybelkennis 1 ste rondte

9 Maart                                                   Muntlegging vir Kankerkliniek – Kleuterskool

11 Maart                                               Paardekraalbyeenkoms – Lichtenburg

15 Maart                                                                 Gr. 12 – Eerste Toetssiklus

20 Maart                                                 Skoolvakansiedag

21 Maart                                                 Openbare vakansiedag

22 Maart                                                 Redenaars – Afrikaans

23 Maart                                                 Sportraadvergadering

28 Maart                                                 Kleuterskool uitstappie na museum / roomys eet

31 Maart                                                 Skole sluit

31 Maart & 1 April                                  SA – Atletiek – Sasolburg

14 April                                                   Goeie Vrydag

17 April                                                   Gesinsdag

18 April                                                   Skool begin

27 April                                                   Openbare Vakansiedag

28 April                                                   Skole Vakansiedag

1 Mei                                                       Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                       Sewes Rugby – Pretoria

9 Mei                                                       Kleuterskool – Pretdag

13 Mei                                                     Noordwes en Sentraal teen Noord – Kaap

23 Mei                                                     AKTV Senior Olimpiade

25 Mei                                                     Hemelvaart

26 Mei                                                     Kleuterskool – Oupa – en oumadag

27 Mei                                                     AJV

1 Junie                                                    Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                                    Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                                  Openbare Vakansiedag

27 Junie                                                  Kleuterskool - Poppekas

30 Junie                                                  Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                           BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                               Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                           Bokkieweek

24 Julie                                                   Skool begin

28 & 29 Julie                                           Bybelkennis 3de rondte

3 Augustus                                             Kleuterskool – Oueraand / Sop en sjerrie

4 Augustus                                             Streeksredenaars – Lichtenburg

5 Augustus                                             Kultuurfees – Ventersdorp

9 Augustus                                             Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                                   Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

21 Augustus                                           Rekordeksamen begin

25 & 26 Augustus                                   Nasionale Krieket – Nylstroom

5 September                                           AKTV Junior Olimpiade

8 & 9 September                                    SA – Skaak en Landloop

20 September                                         Kleuterskool – kleedrepetisie vir konsert

25 September                                         Openbare Vakansiedag

28 September                                         Kleuterskool – Gradeplegtigheid en konsert

29 September                                         Skool sluit

4 – 7 Oktober                                         Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                                               Skool begin

12 Oktober                                             Kleuterskool - fotodag

13 & 14 Oktober                                     SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                             NSS – eksamen begin

26 Oktober                                             Kleuterskool – uitstappie na ouetehuis

23 November                                         Kleuterskool – Funksie

6 Desember                                            Skool sluit

16 Desember                                          Geloftedag

25 Desember                                          Christusfees

26 Desember                                          Openbare Vakansiedag

Vriendelike groete.

__________________________

J.H.L. MöLLER

WAARNEMENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .