Breadcrumbs

Omsendbrief 3/2017

31 Januarie 2017

Geagte Ouers

 

1.         Majuba – 24 – 26 Februarie 2017

            Gedurende die bogenoemde datums gaan ons leerlinge na Majuba.

Dit is hier waar die Eerste Boere – oorlog plaasgevind het en is ʼn

deurslaggewende oorwinning behaal.

            -           Ouers wat die nodige vervoer kan verskaf en graag die toer

wil meemaak, kan gerus van hulle laat hoor.

            -           Ons bied hierdie toer aan vir ons kinders en ouers wat wil saamgaan,

maar wel onder die vaandel van ons CVO – Skool.

            -           Volgende week sal ons DV die finale kostes en reëlings bekend maak.

2.         Subsidie 2017

            Alle ouers word daaraan herinner dat nuwe aansoeke om subsidie

ingewag word vir 2017. Aansoeke sluit op 31 Januarie 2017.

Aansoekvorms is beskikbaar by mev. Van Deventer. Enige ouer mag aansoek

doen, maar die Opvoedingsraad behou die reg voor om aansoeke goed of af te keur.

3.         Skoolfonds 2017

            Enige ouer is baie welkom om enige onduidelikheid rakende die

skoolfonds met mev. Van Deventer te kom bespreek.      

4.         Media

            Ons wil graag die media opgradeer en meer kindervriendelik maak.

Enige skenkings of insette ( boeke en dies meer ) sal waardeer word.

Kontak gerus vir mev. Van Wyk of mev. Swart indien u enige insette wil lewer.

5.         Klerebank

            Die klerebank sal Vrydae vanaf 12:30 oop wees en mev. Tina Botha

( 0727285789) sal dit behartig. Indien die nood hoog is, skakel die

kantoor asseblief.

6.         Jaarprogram

            Op die rugkant verskyn ons jaarprogram weereens vir u as ouers se gerief.

Bêre dit teen die yskas om u op hoogte te hou van gebeure by ons skool.

7.         Kopluise

            Kopluise doen weer die rondte. Tref asseblief die nodige voorsorg!

8.         Ondersteunershempies vir ouers

            Ons wil voorstel dat alle ouers ondersteunershempies aanskaf

sodat almal met die SA – Atletiek dieselfde lyk en ons skool kan bemark.

Die kostes beloop R150 per hempie. Ons wil asseblief ʼn opname maak van          belangstellendes sodat die bestelling vroegtydig geplaas kan word.

Kontant met bestelling asseblief. Voltooi asseblief die afskeurstrokie

met die nodige besonderhede en stuur terug na die kantoor.

           

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 1 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

BELANGRIKE DATUMS 2017

 

2 Februarie                                           Inligtingsaand / Braai

16 Februarie                                           MPO Boeredag

17 Februarie                                           Valetynsbal

18 Februarie                                           Noordwes Atletiek – Lichtenburg

23 Februarie                                           Monsanto Boeredag

24 – 26 Februarie                                   Majuba – naweek

4 Maart                                                   Matriekberaad

9 Maart                                                   Bybelkennis 1 ste rondte

9 Maart                                                   Muntlegging vir Kankerkliniek – Kleuterskool

11 Maart                                                 Paardekraalbyeenkoms – Rustenburg

15 Maart                                                                 Gr. 12 – Eerste Toetssiklus

22 Maart                                                 Redenaars – Afrikaans

23 Maart                                                 Sportraadvergadering

28 Maart                                                 Kleuterskool uitstappie na museum / roomys eet

31 Maart                                                 Skole sluit

31 Maart & 1 April                                  SA – Atletiek

14 April                                                   Goeie Vrydag

17 April                                                   Gesinsdag

18 April                                                   Skool begin

27 April                                                   Openbare Vakansiedag

28 April                                                   Skole Vakansiedag

1 Mei                                                       Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                       Sewes Rugby – Pretoria

9 Mei                                                       Kleuterskool – Pretdag

13 Mei                                                     Noordwes en Sentraal teen Noord – Kaap

23 Mei                                                     AKTV Senior Olimpiade

25 Mei                                                     Hemelvaart

26 Mei                                                     Kleuterskool – Oupa – en oumadag

27 Mei                                                     AJV

1 Junie                                                    Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                                    Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                                  Openbare Vakansiedag

27 Junie                                                  Kleuterskool - Poppekas

30 Junie                                                  Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                           BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                               Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                           Bokkieweek

24 Julie                                                   Skool begin

28 & 29 Julie                                           Bybelkennis 3de rondte

3 Augustus                                             Kleuterskool – Oueraand / Sop en sjerrie

5 Augustus                                             Kultuurfees

9 Augustus                                             Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                                   Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

21 Augustus                                           Rekordeksamen begin

25 & 26 Augustus                                   Nasionale Krieket – Nylstroom

5 September                                           AKTV Junior Olimpiade

8 & 9 September                                    SA – Skaak en Landloop

20 September                                         Kleuterskool – kleedrepetisie vir konsert

25 September                                         Openbare Vakansiedag

28 September                                         Kleuterskool – Gradeplegtigheid en konsert

29 September                                         Skool sluit

4 – 7 Oktober                                         Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                                               Skool begin

12 Oktober                                             Kleuterskool - fotodag

13 & 14 Oktober                                     SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                             NSS – eksamen begin

26 Oktober                                             Kleuterskool – uitstappie na ouetehuis

23 November                                         Kleuterskool – Funksie

6 Desember                                            Skool sluit

16 Desember                                          Geloftedag

25 Desember                                          Christusfees

26 Desember                                          Openbare Vakansiedag

Vriendelike groete.

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .