Breadcrumbs

Omsendbrief 1/2017

17 Januarie 2017

Geagte Ouers

 

1.         Waarnemende Skoolhoof

            Mnr. T.F. van Jaarsveld het aan die einde van 2016 afgetree.

Ons wens hom nog baie geseënde jare toe.         

Dit gaan baie moeilik wees om sy skoene vol te staan.

            As skoolhoof is dit baie moeilik om soos die vorige hoof te

presteer, maar ons vertrou geweldig baie op ons ouerkorps.

Elke bietjie hulp, hoe gering ook, sal met blydskap ontvang en

waardeer word.

2.         Atletiek – 21 Januarie 2017

            Ons huissport is op Saterdag 21 Januarie 2017.

Alle leerlinge is verplig om deel te neem.

            Aanmeld van beamptes                                      06:30

            Optog                                                                07:00

            Opening                                                            07:15

            Items begin                                                       07:30

            Die verkope is soos volg ingedeel:

            Fase 1               Graad 1 – 3                  

Gr. 1 – Koördineerder                 mev. Elsebé de Wet

                                                                       

Gr. 2 – Koördineerder                 mev. Marlette van Niekerk

                                                                       

Gr. 3 – Koördineerder                 mev. Suzette Laufs

Fase 2              

Graad 4 – 7                  

Gr. 4 – Koördineerder                 mev. Yolanda Jones

                                                                       

Gr. 5 – Koördineerder                 mev. Mart Marie Swart                                                                                      

Gr. 6 – Koördineerder                 mev. Chantelle le Grange

                                                                       

Gr. 7 – Koördineerder                 mev. Korné Schulenburg

            Fase 3               Graad 8 – 10, 12           

Gr. 8 – Koördineerder                 mev. Ilse Rix

                                                                       

Gr. 9 – Koördineerder                 mev. Belinda Myburg

                                                                       

Gr. 10 – Koördineerder               mev. Karen Keyser

                                                                       

Gr. 12 – Koördineerder               mev. Nelie Viljoen

            Fase 1 verkoop pannekoek teen R4.

            Fase 2 verkoop geroosterde broodjies teen R10 / Koffie

en tee teen R5, asook die snoepie.

            Fase 3 verkoop worsbroodjies teen R15.

            Die gr. 11’s se stalletjie gaan Kerrie – en – rys verkoop teen R15.

            Ons vra asseblief skenkings:

            Koekmeel                                  Bakpoeier         

            Olie                                           Suiker

            Eiers                                         Tamatiesous     

            Margarien                                  Sout

            “Spray and cook”                       Mosterd            

            Kaneel                                      Kontant

            Voltooi asseblief die afskeurstrokie en stuur voor

of op Donderdag terug na die kantoor.

            Aangeheg is die beamptelys: voltooi asseblief waar u

kan en stuur terug na die kantoor.          

3.         Terrein

            Vanaf   Woensdag 18 Januarie 2017 word die veld

voorberei vir Saterdag se byeenkoms. Ons benodig        

dringend hulp. Kontak asseblief vir mnr. Frans Moorcroft (084923667) .

4.         Subsidie 2017

            Alle ouers word daaraan herinner dat nuwe aansoeke

om subsidie ingewag word vir 2017. Aansoeke sluit op 31

Januarie 2017. Aansoekvorms is beskikbaar by mev. Van Deventer.

Enige ouer mag aansoek doen, maar die Opvoedingsraad behou die

reg voor om aansoeke goed of af te keur.

5.         Skoolfonds 2017

            Enige ouer is baie welkom om enige onduidelikheid rakende die skoolfonds met

            mev. Van Deventer te kom bespreek.     

6.         Media

            Ons wil graag die media opgradeer en meer kindervriendelik maak.

Enige skenkings of insette ( boeke en dies meer ) sal waardeer word.

Kontak gerus vir mev. Van Wyk of mev. Swart indien u enige        insette wil lewer.

7.         Klerebank

            Die klerebank sal Vrydae vanaf 12:30 oop wees en mev.

Tina Botha ( 0727285789) sal dit beheer. Indien            

die nood hoog is, skakel die kantoor asseblief.

                                   

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 1 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

BELANGRIKE DATUMS 2017

 

21 Januarie                                             Huissport

16 Februarie                                           MPO Boeredag

18 Februarie                                           Noordwes Atletiek – Lichtenburg

23 Februarie                                           Monsanto Boeredag

24 – 26 Februarie                                   Majuba – naweek

4 Maart                                                   Matriekberaad

9 Maart                                                   Bybelkennis 1 ste rondte

11 Maart                                                 Paardekraalbyeenkoms – Rustenburg

15 Maart                                                                 Gr. 12 – Eerste Toetssiklus

23 Maart                                                 Sportraadvergadering

31 Maart                                                 Skole sluit

31 Maart & 1 April                                  SA – Atletiek

14 April                                                   Goeie Vrydag

17 April                                                   Gesinsdag

18 April                                                   Skool begin

27 April                                                   Openbare Vakansiedag

28 April                                                   Skole Vakansiedag

1 Mei                                                       Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                       Sewes Rugby – Pretoria

13 Mei                                                     Noordwes en Sentraal teen Noord – Kaap

25 Mei                                                     Hemelvaart

27 Mei                                                     AJV

1 Junie                                                    Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                                    Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                                  Openbare Vakansiedag

30 Junie                                                  Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                           BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                               Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                           Bokkieweek

24 Julie                                                   Skool begin

28 & 29 Julie                                           Bybelkennis 3de rondte

5 Augustus                                             Kultuurfees

9 Augustus                                             Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                                   Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

21 Augustus                                           Rekordeksamen begin

25 & 26 Augustus                                   Nasionale Krieket – Nylstroom

8 & 9 September                                    SA – Skaak en Landloop

25 September                                         Openbare Vakansiedag

29 September                                         Skool sluit

4 – 7 Oktober                                         Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                                               Skool begin

13 & 14 Oktober                                     SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                             NSS – eksamen begin

6 Desember                                            Skool sluit

16 Desember                                          Geloftedag

25 Desember                                          Christusfees

26 Desember                                          Openbare Vakansiedag

Vriendelike groete.

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .