Breadcrumbs

Omsendbrief 36/2016

15 November 2016

Geagte Ouers

 

1.        Skool sluit 2016

           Die skool sluit akademies vir die leerlinge op 1 Desember 2016. Die leerlinge kan hulle rapporte

          op 7 Desember 2016 om 08:00 kom afhaal.

 

2.        Kopluise

          Kopluise doen weer die rondte. Tref asseblief die nodige voorsorg!

 

3.        Melkysies

           Die gr. 11’s verkoop melkysies vir ʼn fondsinsameling. Die kostes beloop R60 per pak van 10.

          Voltooi asseblief die afskeurstrokie om u bestelling te plaas. Betaling moet egter saam met die

          bestellings ingehandig word.            

 

4.        Skoolfonds 2017

           Enige ouer is baie welkom om enige onduidelikheid rakende die skoolfonds met

          mev. Van Deventer te kom bespreek.

 

5.        Opgradering van kleuterskool – babaklas

           Ons is tans besig om die babaklas op te gradeer. Bedjies, eetstoeltjies, sitstoeltjies, groot plat

          kussings en dies meer word benodig. Skenkings sal waardeer word.

 

6.        Kultuurhandleiding 2017

           Die BCVO Kultuurhandleiding vir 2017 is beskikbaar teen R60 per handleiding. Enige ouer wat

          belangstel in ʼn handleiding moet asseblief die R60 by die kantoor inbetaal voor of op

          21 November 2016.

 

7.        Media

           Ons wil graag die media opgradeer en meer kindervriendelik maak. Enige skenkings

          (boeke en dies meer) sal waardeer word. Kontak gerus vir mev. Van Wyk of mev. Swart indien

          u enige insette wil lewer.           

 

8.        Trekker

           Ons het wel ʼn trekker aangekoop, maar dit sal waardeer word indien daar donasies vir die skool

          gestuur kan word om te help om die trekker te betaal.

 

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 1 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

 

BELANGRIKE DATUMS 2016

1 Desember                                            Skole sluit vir leerlinge

7 Desember                                            Rapporte om 08:00

16 Desember                                          Geloftefees - Spreke mnr. Wouter Rust

25 Desember                                          Christusfees

 

BELANGRIKE DATUMS 2017

1 Januarie                                              Nuwejaar

11 Januarie                                            Skool begin

21 Januarie                                            Huissport

16 Februarie                                           Monsanto Boeredag

18 Februarie                                           Noordwes Atletiek - Lichtenburg

24 – 26 Februarie                                   Majuba – naweek

4 Maart                                                  Matriekberaad

9 Maart                                                  Bybelkennis 1 ste rondte

11 Maart                                                Paardekraalbyeenkoms – Rustenburg

15 Maart                                                Gr. 12 – Eerste Toetssiklus

23 Maart                                                Sportraadvergadering

31 Maart                                                Skole sluit

31 Maart & 1 April                                   SA – Atletiek

14 April                                                  Goeie Vrydag

17 April                                                  Gesinsdag

18 April                                                  Skool begin

27 April                                                  Openbare Vakansiedag

28 April                                                  Skole Vakansiedag

1 Mei                                                     Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                     Sewes Rugby – Pretoria

13 Mei                                                   Noordwes en Sentraal teen Noord – Kaap

25 Mei                                                   Hemelvaart

27 Mei                                                   AJV

1 Junie                                                  Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                                  Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                                Openbare Vakansiedag

30 Junie                                                Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                           BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                             Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                         Bokkieweek

24 Julie                                                Skool begin

28 & 29 Julie                                        Bybelkennis 3de rondte

5 Augustus                                           Kultuurfees

9 Augustus                                           Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                                  Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

21 Augustus                                          Rekordeksamen begin

25 & 26 Augustus                                  Nasionale Krieket – Nylstroom

8 & 9 September                                   SA – Skaak en Landloop

25 September                                       Openbare Vakansiedag

29 September                                       Skool sluit

4 – 7 Oktober                                       Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                             Skool begin

13 & 14 Oktober                                    SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                            NSS – eksamen begin

6 Desember                                           Skool sluit

16 Desember                                         Geloftedag

25 Desember                                         Christusfees

26 Desember                                         Openbare Vakansiedag

 

Vriendelike groete.

__________________________

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

 

 

"__________________________________________________________________________________

Melkysies

 

 

Naam:________________________________      Hoeveelheid:  __________________________

 

Bedrag ingesluit: _________________________

 

____________________________                      _______________________

HANDTEKENING                                                DATUM

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .