Breadcrumbs

Omsendbrief 35/2016

8 November 2016

Geagte Ouers

 

1.        November eksamen

           Die Laerskool begin Dinsdag 16 November 2016 met eksamen. Baie sterkte aan alle leerlinge

          met die skryf van die eksamen.

 

2.        Skool sluit 2016

           Die skool sluit akademies vir die leerlinge op 1 Desember 2016. Die leerling kan hulle rapporte

           op 7 Desember 2016 om 08:00 kom afhaal.

 

3.        Melkysies

           Die gr. 11’s verkoop melkysies vir ʼn fondsinsameling. Die kostes beloop R60 per pak van 10.

          Voltooi asseblief die afskeurstrokie om u bestelling te plaas. Betaling moet egter saam met die

          bestellings ingehandig word.    

        

4.        Skooleiendom

           Alle ouers word vriendelik versoek om enige skooleiendom in hul besit, terug te stuur skool toe.

          Ons wil net weer ʼn voorraadopname maak van alle toerusting.

 

5.        Media

            Ons wil graag die media opgradeer en meer kindervriendelik maak. Indien u oor boeke ens.

           beskik wat u dink in die media gebruik kan , kan u dit gerus vir die skool skenk. Kontak gerus

           vir mev. Van Wyk of mev. Swart indien u enige insette wil lewer.   

 

6.        Graad 6 2017 – koswaentjie

            Die graad 6 2017 – leerlinge is tans besig met hul fondsinsameling vir 2017. Koop ʼn kaartjie

           @ R10 en wen ʼn trollie vol kruideniers. Kaartjies is by die kantoor by mev. René van Staden

           beskikbaar, asook by die graad 5 - leerlinge.              

  

7.        Trekker

            Ons het wel ʼn trekker aangekoop, maar dit sal waardeer word indien daar donasies vir die

           skool gestuur kan word om te help om die trekker te betaal.

 

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 1 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

  

BELANGRIKE DATUMS 2016

1 Desember                                            Skole sluit

9 Desember                                            Rapporte

25 Desember                                          Christusfees

 

BELANGRIKE DATUMS 2017

 

1 Januarie                                              Nuwejaar

11 Januarie                                            Skool begin

21 Januarie                                            Huissport

16 Februarie                                           Monsanto Boeredag

18 Februarie                                           Noordwes Atletiek - Lichtenburg

24 – 26 Februarie                                   Majuba – naweek

4 Maart                                                  Matriekberaad

9 Maart                                                  Bybelkennis 1 ste rondte

11 Maart                                                Paardekraalbyeenkoms – Rustenburg

15 Maart                                                Gr. 12 – Eerste Toetssiklus

23 Maart                                                Sportraadvergadering

31 Maart                                                Skole sluit

31 Maart & 1 April                                   SA – Atletiek

14 April                                                  Goeie Vrydag

17 April                                                  Gesinsdag

18 April                                                  Skool begin

27 April                                                  Openbare Vakansiedag

28 April                                                  Skole Vakansiedag

1 Mei                                                     Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                     Sewes Rugby – Pretoria

13 Mei                                                   Noordwes en Sentraal teen Noord – Kaap

25 Mei                                                   Hemelvaart

27 Mei                                                   AJV

1 Junie                                                  Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                                  Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                                Openbare Vakansiedag

30 Junie                                                Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                           BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                             Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                         Bokkieweek

24 Julie                                                Skool begin

28 & 29 Julie                                        Bybelkennis 3de rondte

5 Augustus                                           Kultuurfees

9 Augustus                                           Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                                  Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

25 & 26 Augustus                                  Nasionale Krieket – Nylstroom

8 & 9 September                                   SA – Skaak en Landloop

24 September                                       Rekordeksamen begin

25 September                                       Openbare Vakansiedag

29 September                                       Skool sluit

4 – 7 Oktober                                       Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                             Skool begin

13 & 14 Oktober                                    SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                            NSS – eksamen begin

6 Desember                                           Skool sluit

16 Desember                                         Geloftedag

25 Desember                                         Christusfees

26 Desember                                         Openbare Vakansiedag

 

Vriendelike groete.

__________________________

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

 

"__________________________________________________________________________________

Melkysies

 

 

Naam:________________________________      Hoeveelheid:  __________________________

 

Bedrag ingesluit: _________________________

 

____________________________                      _______________________

HANDTEKENING                                                DATUM

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .