Breadcrumbs

Omsendbrief 34/2016

1 November 2016

Geagte Ouers

 

1.        Begrotingsvergadering

            Tydens die begrotingsvergadering is die skoolfonds aangepas. Vind aangeheg die nuwe tarieflys.

 

2.        Pretloop 2016

            Ons jaarlikse Lenteloop vind plaas op 4 November 2016. Leerlinge sal 12:30 terug wees by die skool. 

 

3.        November eksamen

            Die hoërskool begin amptelik Donderdag met eksamen. Die skool sal dus vanaf Donderdag om 12:00

           uitkom. Daar is wel ʼn eksamenwagklas gereël tot 13:40 indien u daarvan gebruik wil maak.

 

4.        Leerlingraad 2017

           Baie geluk aan die volgende leerlinge wat verkies is tot die leerlingraad van 2017:

          Hoërskool                                                     Laerskool

           Dogters

          Suretha Erasmus ( Hoofdogter )                    Joanita Conradie ( Hoofdogter )

          Wilna Viljoen                                               Liandré van der Walt

          Danica Badenhorst                                       Lohandi Laufs

          Johanri Lewis                                              Reahné du Plessis

          Seuns

           Japie Theart ( Hoofseun )                             JD du Plessis ( Hoofseun )

          Bernard Grobler                                           Dewald Terblans

          Derick Fritz                                                 Wilhelm Schulenburg

          Jerrad van Staden                                        Christiaan Goosen

 

5.        Prysuitdeling 2016

            Baie geluk aan elke leerling wat ʼn toekenning ontvang het tydens die prysuitdeling.

 

6.        Skool sluit 2016

           Die skool sluit akademies vir die leerlinge op 1 Desember 2016. Die leerling kan hulle rapporte op

          7 Desember 2016 om 08:00 kom afhaal.

 

7.        Skooleiendom

           Alle ouers word vriendelik versoek indien hulle enige skooleiendom by hul huise het, dat dit asseblief

          skool toe gestuur moet word. Ons wil net weer ʼn voorraadopname maak van alle toerusting.

 

8.        Media

           Ons wil graag die media opgradeer en meer kindervriendelik maak. Indien u oor boeke ens. beskik wat

          u dink in die media gebruik kan word kan u dit gerus vir die skool skenk. Kontak gerus vir mev. Van Wyk

          of mev. Swart indien u enige insette wil lewer. 

 

9.        Graad 6 2017 – koswaentjie

           Die graad 6 2017 – leerlinge is tans besig met hul fondsinsameling vir 2017. Koop ʼn kaartjie @ R10

          en wen ʼn trollie vol kruideniers. Kaartjies is by die kantoor by mev. René van Staden beskikbaar,

          asook by die graad 5 - leerlinge.                

 

10.     Trekker

          Ons benodig dringend ʼn trekker vir die instandhouding van die sportgronde. Ons het wel ʼn trekker

         aangekoop, maar dit sal waardeer word indien daar donasies vir die skool gestuur kan word om te

         help om te die trekker te betaal.

 

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 1 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

  

BELANGRIKE DATUMS 2016

4 November                                         Pretloop

1 Desember                                         Skole sluit

9 Desember                                         Rapporte

25 Desember                                       Christusfees

 

BELANGRIKE DATUMS 2017

1 Januarie                                           Nuwejaar

11 Januarie                                         Skool begin

9 Februarie                                         Bybelkennis 1ste rondte

11 Februarie                                       Paardekraalbyeenkoms

24 – 26 Februarie                                Majuba – naweek

4 Maart                                              Matriekberaad

23 Maart                                            Sportraadvergadering

31 Maart                                            Skole sluit

31 Maart & 1 April                               SA – Atletiek

14 April                                              Goeie Vrydag

17 April                                              Gesinsdag

18 April                                              Skool begin

27 April                                              Openbare Vakansiedag

28 April                                              Skole Vakansiedag

1 Mei                                                 Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                 Sewes Rugby – Lichtenburg

25 Mei                                               Hemelvaart

27 Mei                                               AJV

1 Junie                                              Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                              Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                            Openbare Vakansiedag

30 Junie                                            Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                       BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                         Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                      Bokkieweek

24 Julie                                             Skool begin

28 & 29 Julie                                     Bybelkennis 3de rondte

5 Augustus                                        Kultuurfees

9 Augustus                                        Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                               Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

25 & 26 Augustus                               Nasionale Krieket – Nylstroom

28 Augustus                                       Rekordeksamen begin

8 & 9 September                                 SA – Skaak en Landloop

25 September                                     Openbare Vakansiedag

29 September                                     Skool sluit

4 – 7 Oktober                                     Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                          Skool begin

13 & 14 Oktober                                 SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                         NSS – eksamen begin

6 Desember                                        Skool sluit

16 Desember                                      Geloftedag

25 Desember                                      Christusfees

26 Desember                                      Openbare Vakansiedag

 

Vriendelike groete.

__________________________

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

  

CVO   Skool Lichtenburg : 2017    
Skoolfooie per maand (vir 12 maande betaalbaar)  
Kleuterskool Totaal  
       Halfdag    
       Dae per week    
                   5 R 800.00  
                   4 R 800.00  
                   3 R 600.00  
                   2 R 410.00  
                   1 R 240.00  
       Voldag    
       Dae per week    
                   5 R 1 100.00  
                   4 R 1 100.00  
                   3 R 730.00  
                   2 R 600.00  
                   1 R 520.00  
Besoeker   per dag R 60    
Laerskool   - aantal kinders    
                   1 R 1 800.00  
                   2 R 3 000.00  
                   3 R 3 750.00  
                   Elke kind daarna R 750    
     
Hoërskool   (R 200 - ekstra)    
                   1 kind R 2 000.00  
     
Verbruikerstudie   Gr 10 - 12    
                   Ekstra per kind R 50.00  
     
Boeke   per jaar per kind(Laerskool)  
Graad   1 - 3 R 570.00  
Graad   4 - 7 R 400.00  
     
Toetreefooi      
         Kleuterskool R 220.00  
         Graad 1 R 550.00  
         Laerskool (Gr 2 - 7) R 1 100.00  
         Hoërskool R 1 200.00  
     
Koshuis   (vir 12 maande) R 1 600.00  
     
Naskool   R 250.00  
Vooruitbetaal   3 % korting    
Laerskool   per jaar R 20 952.00  
Hoërskool   per jaar R 23 280.00  
     

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .