Breadcrumbs

Omsendbrief 33/2016

25 Oktober 2016

Geagte Ouers

 

1.        Ouervergadering – Begrotingsvergadering

            Die Ouervergadering vind NIE meer plaas by die koshuis nie maar wel by die skool. Ons moes dit na

           die skool skuif aangesien die graad 10 – mamma-komitee besluit het om ʼn film te vertoon, terwyl die

           ouervergadering aan die gang is. Alle ouers van die kleuterskool tot graad 12 word versoek om

           asseblief die vergadering by te woon. Die vergadering sal dus in die Christo van Dyk – saal

           ( by die skool ) om 18:00 plaasvind. Alle leerlinge sal ontvang word by die asbessaal vir die

           filmvertoning. Geen toegangsgelde word gehef nie, maar daar sal wel ʼn snoepie wees. Na

           afloop van die vergadering gaan ons lekker saam kuier op die gras voor die skool. Ouers 

           moet asseblief al hul eetgoed saambring vir die braai. Die skool voorsien slegs die braaiers

           met die vuur.    

 

2.        SA – Tennis

           Baie geluk aan die volgende leerlinge wat onder die eerste drie plekke geëindig het tydens die

          BCVO Tennis :

          Joanita Conradie       2 de plek                          Heike Kruger            3 de plek                         

          Hanri Viljoen            1 ste plek                         Anica du Plessis        3 de plek      

          Wilna Viljoen            1 ste plek                         Johanri Lewis           3 de plek

          Dubbels:

          Dewald Terblans & JD du Plessis                                  3 de plek               

          Joanita Conradie & Liandré van der Walt                       1 ste plek

          Heike Kruger & Kayla van der Walt                               2 de plek

          Louis Erasmus ( Derby ) & Izak Marnewick                    3 de plek

          Natasha Erasmus ( Derby ) & Anica du Plessis               1 ste plek

          Kobus Booysen ( Derby ) & Japie Theart                      2 de plek

          Bernard Grobler & Jan Harm du Plessis                         3 de plek

          Wilna Viljoen & Johanri Lewis                                      1 ste plek

 

3.       Graad 7 – Uitstappie

          Ons graad 7 – uitstappie vind plaas op 28 Oktober 2016.                             

 

4.       Pretloop 2016

          Ons jaarlikse Lenteloop vind plaas op 4 November 2016.

 

5.       Graad 6 2017 – koswaentjie

          Die graad 6 2017 – leerlinge is tans besig met hul fondsinsameling vir 2017. Koop ʼn kaartjie @ R10

         en wen ʼn trollie vol kruideniers. Kaartjies is by die kantoor by mev. René van Staden beskikbaar,

         asook by die graad 5 - leerlinge.                

 

6.       Trekker

          Ons benodig dringend ʼn trekker vir die instandhouding van die sportgronde. Ons het wel ʼn  

         trekker aangekoop, maar dit sal waardeer word indien daar donasies vir die skool gestuur kan

         word om te help om te die trekker te betaal.

 

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 7 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

 

BELANGRIKE DATUMS 2016

25 Oktober                                           Prysuitdeling

28 Oktober                                           Gr. 7 – Uitstappie

28 Oktober                                           Begrotingsvergadering en bring – en – braai te koshuis

4 November                                         Pretloop

7 Desember                                         Skole sluit

9 Desember                                         Rapporte

25 Desember                                       Christusfees

 

BELANGRIKE DATUMS 2017

 

1 Januarie                                           Nuwejaar

11 Januarie                                         Skool begin

9 Februarie                                         Bybelkennis 1ste rondte

11 Februarie                                       Paardekraalbyeenkoms

24 – 26 Februarie                                Majuba – naweek

4 Maart                                              Matriekberaad

23 Maart                                            Sportraadvergadering

31 Maart                                            Skole sluit

31 Maart & 1 April                               SA – Atletiek

14 April                                              Goeie Vrydag

17 April                                              Gesinsdag

18 April                                              Skool begin

27 April                                              Openbare Vakansiedag

28 April                                              Skole Vakansiedag

1 Mei                                                 Openbare Vakansiedag

6 Mei                                                 Sewes Rugby – Lichtenburg

25 Mei                                               Hemelvaart

27 Mei                                               AJV

1 Junie                                              Bybelkennis 2de rondte

3 Junie                                              Noord – Suid Streekrugby – en netbalproewe

16 Junie                                            Openbare Vakansiedag

30 Junie                                            Skool sluit

29 & 30 Junie & 1 Julie                       BCVO Winterspele

6 – 8 Julie                                         Bokkie oefenkamp

10 – 14 Julie                                      Bokkieweek

24 Julie                                             Skool begin

28 & 29 Julie                                     Bybelkennis 3de rondte

5 Augustus                                        Kultuurfees

9 Augustus                                        Openbare Vakansiedag

18 & 19 Augustus                               Landswye Redenaars & Kultuurfees – Noordwes

25 & 26 Augustus                               Nasionale Krieket – Nylstroom

28 Augustus                                       Rekordeksamen begin

8 & 9 September                                 SA – Skaak en Landloop

25 September                                     Openbare Vakansiedag

29 September                                     Skool sluit

4 – 7 Oktober                                     Bokkieweek Krieket

9 Oktober                                          Skool begin

13 & 14 Oktober                                 SA – Tennis – Sentraal

16 Oktober                                         NSS – eksamen begin

6 Desember                                        Skool sluit

16 Desember                                      Geloftedag

25 Desember                                      Christusfees

26 Desember                                      Openbare Vakansiedag

 

Vriendelike groete.

__________________________

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .