Breadcrumbs

Omsendbrief 31/2016

11 Oktober 2016

Geagte Ouers

 

1.        Vierde kwartaal

           Die jaar is besig om by ons verby te snel. Ek hoop van harte u het u vakansie geniet en dat u

          uitgerus is vir die laaste skof. Die vierde kwartaal spring weg met veldskool en leierskamp.

          Die gr. 12 – leerlinge begin reeds 27 Oktober 2016 met hul eindeksamen. Ons sluit hul

          akademiese jaar af met ʼn matriekdiens op 19 Oktober 2016 om 12:00 in die Lig en Lewe

          NG – kerk.

 

2.        Veldskool Gr. 7

            Leerlinge vertrek môre direk na opening vanaf die skool en sal Vrydag teen ongeveer

           13:00 terug wees.

 

3.        Leierskamp Gr. 6 & 11

           Leerlinge vertrek môre om 10:00 vanaf die skool en sal terug wees Vrydag teen ongeveer

          13:00.

 

4.        SA – Tennis

           BCVO Tennis vind plaas op 21 en 22 Oktober te CVOGromar Privaatskool Tennisbane en

          Laerskool Julian Muller. Alle inskrywingsgelde ( R100 ) moet asseblief voor of op Vrydag

          14 Oktober 2016 inbetaal word by die skool.

 

5.        Foto’s 2016

           Die skoolfoto’s word op Dinsdag 18 Oktober 2016 geneem. U kind sal môre ʼn bestelvorm

          ontvang.                              

 

6.        Kompetisieboekies

           Ons kompetisieboekies moet Vrydag by die skool ingehandig word. Die kompetisie sluit

          Vrydag 21 Oktober 2016.

 

7.        Kleuterskoolkonsert

           Ons jaarlikse kleuterskoolkonsert en gradeplegtigheid vind plaas op 20 Oktober 2016 om

          18:00. Woon asseblief die geleentheid by. 

 

8.        Graad 6 2017 – koswaentjie

           Die graad 6 2017 – leerlinge is tans besig met hul fondsinsameling vir 2017. Koop ʼn kaartjie

          @ R10 en wen ʼn trollie vol kruideniers. Kaartjies is by die kantoor by mev. René van Staden

          beskikbaar, asook by die graad 5 - leerlinge.    

 

9.        Prysuitdeling 2016

           Ons jaarlikse prysuitdeling vind plaas op 25 Oktober 2016. Hou asseblief die datum oop.

          Ouers word versoek om asseblief alle trofeë wat leerlinge in 2015 ontvang het, na die skool

          terug te stuur.

 

10.      Pretloop 2016

           Ons jaarlikse Lenteloop vind plaas op 4 November 2016.

 

11.      Graad 7 – Uitstappie

           Ons graad 7 – uitstappie vind plaas op 28 Oktober 2016.

 

12.      Trekker

            Ons benodig dringend ʼn trekker vir die instandhouding van die sportgronde. Indien u dalk van

           een weet wat aan die skool geskenk kan word of selfs ʼn donasie wil gee om een aan te koop, sal

           dit waardeer word.

                     

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 7 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

  

BELANGRIKE DATUMS 2016

 

11 Oktober                                             Engelse Redenaars

12 – 14 Oktober                                     Veldskool ( Gr. 7 ) / Leierskamp ( Gr. 6 & 11 )

17 Oktober                                             NSS – Eksamen begin

20 Oktober                                           Graad 0 – Gradeplegtigheid & Kleuterskool konsert 18:00                                   

21 en 22 Oktober                                   BCVO SA Tennis – Oos – Tvl

25 Oktober                                             Prysuitdeling

28 Oktober                                             Gr. 7 – Uitstappie

28 Oktober                                             Begrotingsvergadering en bring – en – braai te koshuis

4 November                                            Pretloop

7 Desember                                            Skole sluit

9 Desember                                            Rapporte

25 Desember                                          Christusfees

 

Vriendelike groete.

__________________________

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .