Breadcrumbs

Omsendbrief 30/2016

20 September 2016

Geagte Ouers

 

1.        Skool sluit

            Die skool sluit vir die leerlinge op 27 September 2016 om 10:00. Die kleuterskool sal wel oop

           wees tydens die skoolvakansie.

 

2.        Vakkeuses – Graad 9

            Ons versoek die graad 9 – ouers om asseblief die vakkeusevorms na die kantoor terug te stuur

           voor of op 21 September 2016.

 

3.        Veldskool / Leierskamp

           Die veldskool vir die gr. 7 – leerlinge vind plaas van 12 – 14 Oktober 2016. Die kostes beloop

           R450 per leerling.

           Die leierskamp vir die gr. 6 en 11 – leerlinge vind plaas van 12 – 14 Oktober 2016. Die kostes

          beloop R350 per leerling.

 

4.        Matriekafskeid 2016

           Ouers is welkom om die saal ( by die koshuis ) te besigtig tussen 16:00 en 17:00. Daarna mag u

          buite wag vir die aankoms van die gr. 12 – leerlinge vanaf 18:00.                              

 

5.        Afrikaanse skole – ekspo

           Baie geluk aan die volgende leerlinge:

          Anke van der Merwe                     Monique Moorcroft             Marizane Laufs

          Joanita Conradie                          Kayla van der Merwe          Danica Badenhorst

          Suretha Erasmus

 

6.        Kleuterskoolkonsert

           Ons jaarlikse kleuterskoolkonsert en gradeplegtigheid vind plaas op 20 Oktober 2016 om 18:00.

          Woon asseblief die geleentheid by.

 

7.        Afriforum – veldvertoning

           Baie dankie aan almal wat ʼn bydrae gelewer het.

 

8.        Graad 6 2017 – koswaentjie

           Die graad 6 2017 – leerlinge is tans besig met hul fondsinsameling vir 2017. Koop ʼn kaartjie @ R10

          en wen ʼn trollie vol kruideniers. Kaartjies is by die kantoor by mev. René van Staden beskikbaar,

          asook by die graad 5 - leerlinge.    

 

9.        Prysuitdeling 2016

           Ons jaarlikse prysuitdeling vind plaas op 25 Oktober 2016. Hou asseblief die datum oop. Ouers

          word versoek om asseblief alle trofeë wat leerlinge in 2015 ontvang het, na die skool terug te

          stuur.

 

10.      Pretloop 2016

            Ons jaarlikse Lenteloop vind plaas op 4 November 2016.

 

11.      Graad 7 – Uitstappie

           Ons graad 7 – uitstappie vind plaas op 28 Oktober 2016.

 

12.      Trekker

            Ons benodig dringend ʼn trekker vir die instandhouding van die sportgronde. Indien u dalk van

           een weet wat aan die skool geskenk kan word of selfs ʼn donasie wil gee om een aan te koop, sal

           dit waardeer word.         

 

13.      Mielieprojek

           Mielierestebale te koop @ R100 / baal vir self laai. Kontak gerus vir Theo Goosen ( 083 200 7286).

          Die bale weeg 160kg per baal.

 

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Tweede   kwartaal 4 April ( 5 April ) 22 Junie ( 24 Junie )
Derde   kwartaal 18 Julie ( 18 Julie ) 30 September (30 September )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 7 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

 

BELANGRIKE DATUMS 2016

 

21 September                                         Rekordeksamen eindig

23 September                                         Matriekafskeid

27 September                                         Skole sluit vir leerlinge 10:00

28 – 30 September                                 Personeelberaad

5 – 8 Oktober                                         Bokkieweek Krieket

10 Oktober                                             Skole begin

12 – 14 Oktober                                     Veldskool ( Gr. 7 ) / Leierskamp ( Gr. 6 & 11 )

17 Oktober                                             NSS – Eksamen begin

19 Oktober                                             Engelse Redenaars

20 Oktober                                           Graad 0 – Gradeplegtigheid & Kleuterskool konsert 18:00                                   

21 en 22 Oktober                                    BCVO SA Tennis – Oos – Tvl

25 Oktober                                             Prysuitdeling

28 Oktober                                             Gr. 7 – Uitstappie

28 Oktober                                             Begrotingsvergadering en bring – en – braai te koshuis

4 November                                            Pretloop

7 Desember                                            Skole sluit

9 Desember                                            Rapporte

25 Desember                                          Christusfees

 

Vriendelike groete.

 

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .