Breadcrumbs

Omsendbrief 27/2016

30 Augustus 2016

Geagte Ouers

 

1.        Opedae

           Ons graad 1 – Opedag vind plaas op 31 Augustus 2016 om 18:00, terwyl die graad 8 – Opedag op

          30 Augustus 2016 om 18:00 sal plaasvind. Gee asseblief die inligting deur aan almal wat mag belangstel.

 

2.        Ouervergadering

           Ons volgende ouervergadering vind plaas op 5 September 2016 om 18:00 in die Christo van Dyk saal.   

 

3.        Landswye Redenaars

           Baie geluk aan Gerrit Olivier wat 3de plek behaal het in die Landswye redenaars vir graad 8.

           Baie geluk ook aan AJ Jansen van Vuuren wat 2de plek behaal het in die Landswye redenaars 

           vir graad 10.

 

4.        SA – Krieket 2016

           Baie geluk aan Bernard Grobler wat verkies is tot die 0/19 Nasionale – Bokkiespan en JD du Plessis

          wat verkies is tot die 0/13 Nasionale – Bokkiespan.

 

5.        Afriforum – veldvertoning

           Afriforum bied op 14 September 2016 om 18:00 ʼn veldfilmvertoning (Modder en Bloed) op ons

          rugbyveld aan. Die hekke sal vanaf 17:00 oop wees en toegang beloop R60. Verversings sal te

          koop aangebied word.

 

6.        Kleuterskool

           1.       Graag wil ons alle ouers en grootouers bedank vir elkeen se wonderlike bydrae tydens die

                    kleuterskool se koekverkoping. Ons waardeer dit opreg.

          2.       Gr. 0 – Ouers word herinner aan die Opedag van gr. 1 op Woensdagaand by die skool om

                    18:00. Belangrike inligting word aan u deurgegee i.v.m. gr. 1.

                    Ouers moet asb. teenwoordig wees.

 

7.        Skaak – en landloopgelde

           Alle uitstaande gelde (R80) moet asb. voor of op Vrydag 2 September 2016 inbetaal wees.

 

8.        Prysuitdeling 2016

           Ons jaarlikse prysuitdeling vind plaas op 25 Oktober 2016. Hou asseblief die datum oop. Ouers

          word versoek om asseblief alle trofeë wat leerlinge in 2015 ontvang het, na die skool terug te

          stuur.

 

9.        Pretloop 2016

           Ons jaarlikse lenteloop vind plaas op 4 November 2016.

 

10.      Graad 7 – Uitstappie

            Ons graad 7 – uitstappie vind plaas op 28 Oktober 2016.

 

11.      Junior Primêre speelhoekie

            Ons wil asb. net vir die skenkers van die sement baie dankie sê wat dit vir ons moontlik gemaak

           het om die terrein te verbeter.   

 

12.      Trekker

            Ons benodig dringend ʼn trekker vir die instandhouding van die sportgronde. Indien u dalk van

           een weet wat aan die skool geskenk kan word of selfs ʼn donasie wil gee om een aan te koop, sal

           dit waardeer word.         

 

13.      Mielieprojek

           Mielierestebale te koop @ R100 / baal vir self laai. Kontak gerus vir Theo Goosen (083 200 7286).

          Die bale weeg 160kg per baal.

 

14.     Lief en leed

          Lief - Baie geluk aan mnr. en mev. Marx met die geboorte van hulle babadogtertjie.

          Leed - Ons innige meegevoel aan die Rix-familie met die afsterwe van mnr. Jaques Rix se vader.

                    Ons innige meegevoel aan die Moorcroft-familie met die afsterwe van mev. Adri Moorcroft

                    se moeder.

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Tweede   kwartaal 4 April ( 5 April ) 22 Junie ( 24 Junie )
Derde   kwartaal 18 Julie ( 18 Julie ) 30 September (30 September )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 7 Desember ( 7 Desember )

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2017 ( Staatskole vakansies )

Eerste   kwartaal 11 Januarie ( 11 Januarie ) 31 Maart ( 31 Maart )
Tweede   kwartaal 18 April ( 18 April ) 30 Junie ( 30 Junie )
Derde   kwartaal 24 Julie ( 24 Julie ) 29 September ( 29 September )
Vierde   kwartaal 9 Oktober ( 9 Oktober ) 6 Desember ( 8 Desember )

 

BELANGRIKE DATUMS 2016

30 Augustus                                           Graad 8 – Opedag

31 Augustus                                           Graad 1 – Opedag

5 September                                          Opvoedingsraadsvergadering – 17:00 Personeelkamer

5 September                                          Ouervergadering – 18:00 Christo van Dyk saal

9 September                                          BCVO Landloop en Skaak – Noordwes Lichtenburg – R80 albei

10 September                                        BCVO Skaak – Noordwes Lichtenburg

14 September                                        Afriforum veldfilmvertoning

21 September                                        Rekordeksamen eindig

23 September                                        Matriekafskeid

27 September                                        Skole sluit vir leerlinge

28 – 30 September                                 Personeelberaad

5 – 8 Oktober                                        Bokkieweek Krieket

10 Oktober                                            Skole begin

17 Oktober                                            NSS Eksamen begin

19 Oktober                                            Engelse Redenaars

21 en 22 Oktober                                   BCVO SA Tennis – Oos – Tvl

25 Oktober                                             Prysuitdeling

27 Oktober                                             Gr. 7 – Uitstappie

4 November                                            Pretloop

7 Desember                                            Skole sluit

9 Desember                                            Rapporte

25 Desember                                          Christusfees

 

Vriendelike groete.

 

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .