Breadcrumbs

Omsendbrief 26/2016

23 Augustus 2016

Geagte Ouers

 

1.        Opedae

            Ons graad 1 – Opedag vind plaas op 31 Augustus 2016 om 18:00, terwyl die graad 8 – Opedag op

           30 Augustus 2016 om 18:00 sal plaasvind. Gee asseblief die inligting deur aan almal wat

           mag belangstel.

 

2.        Ouervergadering

           Ons volgende ouervergadering vind plaas op 5 September 2016 om 18:00 in die Christo van Dyk saal.   

 

3.        Umalusi besoek

           Die skool was 22 Augustus 2016 deur Umalusi besoek vir ʼn akkreditasie inspeksie. Umalusi is

          baie tevrede met die skool se administrasie en ek glo dat die skool akkreditasie sal ontvang.

 

4.        Laerskool dogtersbadkamer

           Ons wil baie dankie sê aan die graad 7 – ouers vir die opknap van die laerskoolbadkamers.

 

5.        SA – Krieket 2016

           Aangeheg vind u die uitnodiging en padkaart na die SA – Krieketbyeenkoms.

 

6.        Trekker

           Ons benodig dringend ʼn trekker vir die instandhouding van die sportgronde. Indien u dalk van

          een weet wat aan die skool geskenk kan word of selfs ʼn donasie wil gee om een aan te koop, sal

          dit waardeer word.         

 

7.        Nominasies – Opvoedingsraad

           Nominasies word ingewag vir 3 vakante poste wat in die Opvoedingsraad gevul moet word.

          Die nominasies sluit op 29 Augustus 2016 om 12:00.

 

8.        Mielieprojek

           Mielierestebale te koop @ R100 / baal vir self laai. Kontak gerus vir Theo Goosen (083 200 7286).

          Die bale weeg 160kg per baal.

 

9.        Lief en leed

           Ons innige meegevoel aan die Jacobs-familie met die afsterwe van mev. Belinda Jacobs se vader

          en die afsterwe van mnr. Dewald Jacobs se ouma.    

           

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Tweede   kwartaal 4 April ( 5 April ) 22 Junie ( 24 Junie )
Derde   kwartaal 18 Julie ( 18 Julie ) 30 September (30 September )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 7 Desember ( 7 Desember )

 

BELANGRIKE DATUMS 2016

23 Augustus                                           Rekordeksamen begin

26 & 27 Augustus                                   BCVO Krieket – Nylstroom – R110

30 Augustus                                           Graad 8 – Opedag

31 Augustus                                           Graad 1 – Opedag

5 September                                          Opvoedingsraadsvergadering – 17:00 Personeelkamer

5 September                                          Ouervergadering – 18:00 Christo van Dyk saal

9 September                                          BCVO Landloop en Skaak – Noordwes Lichtenburg – R80 albei

10 September                                        BCVO Skaak – Noordwes Lichtenburg

21 September                                        Rekordeksamen eindig

23 September                                        Matriekafskeid

27 September                                        Skole sluit vir leerlinge

28 – 30 September                                 Personeelberaad

5 – 8 Oktober                                        Bokkieweek Krieket

10 Oktober                                            Skole begin

17 Oktober                                            NSS Eksamen begin

19 Oktober                                            Engelse Redenaars

21 en 22 Oktober                                   BCVO SA Tennis – Oos – Tvl

7 Desember                                           Skole sluit

9 Desember                                           Rapporte

25 Desember                                         Christusfees

 

Vriendelike groete.

 

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .