Breadcrumbs

Omsendbrief 25/2016

16 Augustus 2016

Geagte Ouers

 

1.        Skaak / Landloop

           Vind aangeheg die voorlopige program.

 

2.        Kultuurfees – Redenaars

           Baie sterkte aan al die leerlinge wat deelneem aan die Nasionale Kultuurfees en Redenaars.

          Ry asseblief voorspoedig. Aangeheg is ʼn program.

 

3.        Trekker

           Ons benodig dringend ʼn trekker vir die instandhouding van die sportgronde. Indien u dalk van

          een weet wat aan die skool geskenk kan word of selfs ʼn donasie wil gee om een aan te koop,

          sal dit waardeer word.

 

4.        Opedae

           Ons graad 1 – Opedag vind plaas op 31 Augustus 2016 om 18:00, terwyl die graad 8 – Opedag

          op 30 Augustus 2016 om 18:00 sal plaasvind. Gee asseblief die inligting deur aan almal wat mag

          belangstel.

 

5.        Laerskoolspeelterrein

           Ons wil graag ons terrein by die ingang van die skool opgradeer. Ons benodig egter sement.

          Indien u ʼn sakkie sement wil skenk, laai dit asb. by die kantoor af.

 

6.        Umalusi besoek

           Die skool word op 22 Augustus 2016 deur Umalusi besoek vir ʼn akkreditasie inspeksie.

          Help my asb. om die leerlinge voor te berei dat daar baie besoekers dié dag by die skool

          sal wees, wat nie noodwendig van ons kultuur sal wees nie.

 

7.        Nominasies – Opvoedingsraad

           Nominasies word ingewag vir 3 vakante poste wat in die Opvoedingsraad gevul moet word.

          Die nominasies sluit op 29 Augustus 2016 om 12:00.

 

8.        Mielieprojek

           Mielierestebale te koop @ R100 / baal vir self laai. Kontak gerus vir Theo Goosen (083 200 7286).

          Die bale weeg 160kg per baal.

 

9.        Lief en leed

           Ons innige meegevoel aan die Ras-familie met die afsterwe van mev. Martie Ras se vader.    

           

BANKBESONDERHEDE   VAN CVO-SKOOL LICHTENBURG

ABSA Lichtenburg tjekrekeningnommer 990141037

LEWERINGSREKENING

NWK Beperk Lid. no. X960808CVO

SKOOLKALENDER   VIR DIE JAAR 2016 ( Staatskole vakansies )
Tweede   kwartaal 4 April ( 5 April ) 22 Junie ( 24 Junie )
Derde   kwartaal 18 Julie ( 18 Julie ) 30 September (30 September )
Vierde   kwartaal 10 Oktober   (10 Oktober ) 7 Desember ( 7 Desember )

 

BELANGRIKE DATUMS 2016

19 en 20 Augustus                                 Landwye Redenaars – en Kultuurfees ( Marmer en Gromar )

23 Augustus                                          Rekordeksamen begin

26 & 27 Augustus                                  BCVO Krieket – Nylstroom – R110

30 Augustus                                          Graad 8 – Opedag

31 Augustus                                          Graad 1 – Opedag

9 September                                         BCVO Landloop en Skaak – Noordwes Lichtenburg – R80 albei

10 September                                       BCVO Skaak – Noordwes Lichtenburg

21 September                                       Rekordeksamen eindig

23 September                                       Matriekafskeid

27 September                                       Skole sluit vir leerlinge

28 – 30 September                                Personeelberaad

5 – 8 Oktober                                        Bokkieweek Krieket

10 Oktober                                            Skole begin

17 Oktober                                            NSS Eksamen begin

19 Oktober                                            Engelse Redenaars

21 en 22 Oktober                                   BCVO SA Tennis – Oos – Tvl

7 Desember                                           Skole sluit

9 Desember                                           Rapporte

25 Desember                                         Christusfees

 

Vriendelike groete.

 

T.F. VAN JAARSVELD

UITVOERENDE SKOOLHOOF

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .